Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą firmy 7Sys

Outsourcing

Dostarczamy najwyższej klasy specjalistów do pracy przy projektach.

Monitoring As A Service

Świadczymy pełny monitoring środowiska IT - systemów, aplikacji oraz urządzeń - w modelu MaaS.

Migracje systemów

Przeprowadzamy migrację systemów i aplikacji - począwszy od planu migracji, procedury awaryjne oraz testy.

DevOps On-demand

Świadczymy usługę wsparcia DevOps na żądanie dla projektów technicznych.

SDI & SDN

Dostarczamy rozwiązania typu Software Defined Infrastructure oraz Software Defined Network.

Dedicated Infrastructure

Dostarczamy kompletną infrastrukturę w dowolne miejsce na świecie.