Utrzymanie środowiska teleinformatycznego w przedsiębiorstwie to nie tylko zarządzanie ciągłością biznesową infrastruktury oraz wdrażanie nowych technologii. Jednym z głównych zagrożeń dla środowiska IT są nasilające się próby przełamania zabezpieczeń skutkujące wykradzeniem danych osobowych lub kompromitacją na rynku. Brak dokumentacji kluczowych elementów infrastruktury, dług technologiczny, nieefektywne zarządzanie dostępnymi systemami, nieaktualizowane urządzenia oraz podatne na ataki oprogramowanie - wykonaj już dziś audyt bezpieczeństwa swojego środowiska IT.


Audyty Bezpieczeństwa

Wraz z rozwojem technologii i informatyzacji, Przedsiębiorstwa i ich systemy informatyczne w coraz większym stopniu są narażone na różne, coraz bardziej wyrafinowane i powszechniejsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji. Coraz większe uzależnienie firm od systemów i usług informacyjnych oznacza, że ochrona informacji staje się coraz ważniejsza dla rozwoju przedsiębiorstw. Z uwagi na charakter teraźniejszych zagrożeń dla systemów informacyjnych, bezpieczeństwo jakie można osiągnąć za pomocą środków technicznych jest ograniczone i musi być wspierane i zarządzane przez odpowiednie środki organizacyjne (polityki, regulaminy i procedury). Oferta naszej firmy obejmuje głównie testy bezpieczeństwa systemów informatycznych, audyty bezpieczeństwa, usługi konsultingowe w zakresie bezpieczeństwa, audyty kodu źródłowego, informatykę śledczą oraz szkolenia. Wykonujemy projekty dla firm z różnych branż oraz organizacji na całym świecie.

Zakres audytów

W podstawowym zakresie usług realizujemy następujące projekty:
• Testy penetracyjne sieci i systemów,
• Testy penetracyjne aplikacji WWW,
• Testy penetracyjne aplikacji mobilnych,
• Analiza oprogramowania, w tym analiza malware,
• Analizy konfiguracji systemów oraz urządzeń sieciowych,
• Usługi doradcze w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Interesują Cię szczegóły audytu bezpieczeństwa?

Skontaktuj się z nami aby otrzymać broszurę informacyjną
Zapewnienie ciągłości działania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji, efektywne wykorzystywanie zasobów infrastruktury IT – to tylko niektóre obszary wymagające ciągłego zarządzania i monitorowania. W ferworze ilości danych do analizy oraz ciągle rosnących wymagań dla rozwijającego się przedsiębiorstwa często zapominamy o kluczowym znaczeniu działu IT. Wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu świeżości infrastruktury oraz oprogramowania? Wymóg certyfikacji pod kątem bezpieczeństwa danych? Dzięki usłudze analizy zasobów IT otrzymasz kompleksowy raport zawierające wszelkie informacje na temat Twojej infrastruktury.

Analizy środowisk IT

W podstawowym zakresie usług wykonujemy:
• Tworzenie mapy zasobów infrastruktury,
• Inwentaryzację systemów oraz aplikacji,
• Raport wykorzystania zasobów fizycznych (sieć, macierze, serwery),
• Analiza dokumentacji,
• Analiza bezpieczeństwa głównych systemów firmowych.

Zakres analizy


PCI DSS & ISO

Dla naszych klientów świadczymy kompleksową usługę doradczą przygotowującą przedsiębiorstwo pod certyfikację PCI DSS, ISO 27001 oraz ISO 27002. Wykonujemy wymagane testy penetracyjne, wykonujemy audyty posiadanej dokumentacji technicznej pod kątem wymogów PCI oraz ISO, wspieramy w wyborze  oraz wdrożeniach rozwiązań technicznych zgodnych z politykami bezpieczeństwa.

Zakres doradztwa

W podstawowym zakresie usług realizujemy następujące projekty:
• Testy penetracyjne sieci i systemów,
• Audyt zerowy systemów i infrastruktury,
• Audyt dokumentacji technicznej,
• Analiza wymaganego oprogramowania,
• Wybór oraz wdrożenie oprogramowania zgodnego z polityką bezpieczeństwa,
• Usługi doradcze w przygotowaniu dokumentacji podlegającej certyfikacji.

Jesteś zainteresowany analizą środowiska IT

Przymierzasz się do certyfikacji PCI DSS bądź ISO?

Skontaktuj się z nami by zdobyć więcej informacji